Hledá se Nemo

Návod

Úvod

Tento návod není psán pro ostřílené hráče, kteří mají za sebou řadu tuhých adventur, ale pro děti, pro které je tato hra určena.

logo.jpg, 15 kB

Tipy

Hra je koncipována tak, že se při procházení moře (v části s Marlinem a Dory) je možno se kdykoliv vrátit zpět (třeba až na úplný začátek). Při cestě dopředu však budeš muset znovu projít všechny mezihry.

V jakékoliv části hry (kromě několika meziher) lze kliknutím na Marlina či Dory vyvolat rozhovor, který se více či méně vztahuje k aktuálnímu prostředí nebo situaci.


Spuštění hry

Po spuštění hry se uvidíš obrázek Marlina a Dory. Do hlavního menu se dostaneš kliknutím na docela malou šipku v pravém dolním rohu.

V menu jsou obrázky Nemových přátel ze školy. Každý, kdo chce hrát, si zvolí jednoho z kamarádů. Ten si pak bude pamatovat jeho pozici ve hře. Obsazeného kamaráda poznáš podle toho, že v jeho bublině je nakreslen vějíř.

Když klikneš na jednoho z kamarádů, zobrazí se jeho obrázek vpravo a pokud si pamatuje pozici ve hře, její obrázek je pod ním. Do hry vstoupíš kliknutím na šipku v pravém dolním rohu nebo přímo na velký obrázek kamaráda.

Začátky

Po přehrání první části z filmu se Marlin seznámí s Dory.

Pamatuj si, že ač má hra stejný průběh jako film (třeba jako úvodní rozhovor), film se jako návod použít nedá; pouze jako vodítko. Na řešení hádanek budeš muset přijít sám (nebo použít návod).

Když šipkou myši ukážeš na Dory, zežloutne (ta šipka :), a když klikneš, začnou se spolu Marlin a Dory bavit. Až tě omrzí Dořiny kecy, najeď myší k pravému okraji obrazovky - změní se na velkou žlutou šipku. Kliknutím se rybky přesunou do další oblasti.

Před ponorkou

Určitě sis už všimnul obrázku Nema, který na sebe všemožně upozorňuje. Klikni na něj a Gill ti vysvětlí situaci. Znovu na něj klikni a opět uvidíš Marlina v moři.

Najeď myší do levého rohu a klikni na ponorku. Uvidíš další část filmu se žralokem. Na konci se ocitneš na poradě, kde žraloci skládají přísahu.

Porada v ponorce

Až se představí Bruse (velký modrý žralok nalevo), klikni na toho černého napravo, který se přizná ke svému problému. Kliknutím na Marlina se možná dozvíš vtip :))) a nějaké další informace. Ještě klikni na Dory, která nikdy žádnou rybu nesnědla a pak si všimni zelených brýlí, které jsou vlevo za kladivounem Kotvou. K brýlím tě nepustí a tak ho několika kliky prokecej a dozvíš se, že ztratil svého kamaráda Blennyho. Vydej se ho tedy hledat.

Klikni myší do pravého dolního rohu a Marlin a Dory se vydají hlouběji do ponorky.

Uvnitř ponorky

Uvnitř ponorky je to jako bludiště. Může se zdát obtížné najít cestu, ale v každé místnosti se svítí jinou barvou, a tak vždy poznáš, do které místnosti dveřmi vstoupíš.

Vydej se tedy do červeného průlezu a v další místnosti projdi dveřmi do té fialové. Klikni na Dory a ona tě upozorní, že tohle je místo, kde se může malá rybka jako Blenny ztratit. Klikni tedy na velký otevřený kufr vzadu a Dory se vydá to prozkoumat.

Blennyho poznáš podle velkých očí (bližší popis získáš po kliknutí na Dory). Očí je však v kufru několik. Můžeš zkoušet, co které předměty dělají, ale ty správné oči jsou ty nejblíže Dory - vlevo dole. Teď se s Blennym vydej doleva dolu a jsi v první místnosti. Odtud se dej opět doleva a jsi na poradě.

Ukončení porady

Klikni na Blennyho dole a pak na Kotvu. Společně odplují a umožní ti přístup k brýlím. Při jejich sebírá však Marlin Dory poraní a Bruce zešílí.

Teď bys měl jednat rychle, ale pokud něco nestihneš, Marlin s Dory sami odplují. Pokud se tak stane, vrať se do první místnosti.

Správná cesta je skrz červený průlez, pak modrými dveřmi a nakonec do zeleného poklopu. Tím se dostaneš ven z ponorky a následuje další ukázka z filmu.

Propast

Po skončení videa uvidíš jak brýle spadli do propasti a tak neotálej a vydej se tam také (klikni doprostřed černé propasti).

Světlo!!!

Je tady první mezihra. Dory potřebuje přečíst jméno na brýlích a tak musí Marlin navádět velkou svítící rybu co nejblíže k Dory. Marlin jezdí za kurzorem myši, ale když ho kousne velká ryba, lekne se a Dory zapomene, co přečetla.

Nejlepší strategie je s Marlinem odplout doleva doprostřed. Až se přiblíží svítící ryba, obepluj ji a plav k Dory. Po přiblížení velké ryby přečte Dory další část textu. Obepluj tedy rybu a odlákej ji opět do levé části. To opakuj tak dlouho, dokud Dory nepřečte celý text. Za odměnu uvidíš další část filmu.

Hejno ryb

Až vyplují rybky z propasti, mohou se zajít podívat doleva zpět ke žralokům a pořádně je prokecat.

Dál ale musí pokračovat přes propast doprava nahoru. Doplují tak k hejnu ryb. Několika kliky Marlin uhodne všechny tvary a tak jim ryby pomohou najít VAP (východo-australský proud). Když pak budeš na ryby klikat dál, pomůžeš Dory zlepšit její paměť...

Pokračuj směrem, který ryby označili - tedy doprava. Před odchodem ale ryby upozorní Dory, aby plavali skrz příkop a ne nad ním. V další filmové části to však Dory zase poplete a tak se dostanou k lesu medúz.

Les medúz

Klikni na medúzy a dostaneš se do skákací mezihry. Vždy jedna z rybek ti ukáže cestu a ty musíš té druhé ukázat stejnou. Nemusíš čekat, až to propluje. Kliky totiž rozsvěcuješ medúzí hlavy a tak se rybky neztratí. A pokud se spleteš, nic se neděje - můžeš to zkusit znovu.

Na konci uvidíš další část filmu.

VAP

Až se Marlin probudí, několika kliky prokecej želváka Bouráka a až připluje Dory, všichni si vzpomenou na Nema.

Klikni tedy na obrázek Nema, který na sebe upozorňuje.

Akvárium

Gill vysvětlí Nemovi, že se nejprve musí seznámit se všemi obyvateli akvária. Vydej se tedy s Nemem k domečku. Zde promluv s Balounem a on ti dá první totem.

Pak se vydej doprava dolu a potkáš se s Deb (a Flo), která ti řekne, že potřebuje zpět svoji perlu. Vydej se tedy zpět (nahoru) a pak doleva. Zde si promluv se Zurčíkem, který tě pošle za Žakem. Vydej se tedy doleva, kde na kameni stojí Žak. Promluv s ním a požádej ho o očištění. Dostaneš do inventáře bublinu s informací pro Zurčíka. Pak si ještě promluv s Žakem a on ti řekne o rozbitém potápěči. Klikni tedy na potápěče a Žak ti řekne, jak ho opravit.

Potápěč

Musíš přesunout kolečka tak, aby byla vždy stejné barvy v jedné řadě. Až do dokážeš, potápěč se rozpohybuje, uvolní tak klíče a Žak ti dá totem. Klikni na klíče a Žak ti je dá.

Pak se vrať k Zurčíkovi, klikni na bublinu v inventáři a pak na Zurčíka. On ti zato řekne, že Nemo je dárek pro Darlu a zeptá se tě, za kolik dní má Darla narozeniny.

Dej se tedy doprava k domečku a pak nahoru k Hvězdici. Seznam se s ní (klikni na ni) a pak s ní promluv o vějířovém listu. Klikni na kalendář a Hvězdice ti spočte zbývající dny - 3. Vrať se tedy k Zurčíkovi a předej mu listy z kalendáře. Dá ti za odměnu totem.

Vydej se ke žluté rybce vzadu a promluv s ní - Bubla, jak se jmenuje, tě požádá o uvolnění bublin z truhly. Truhla je však zamčená a tak klikni na klíče, které máš od Žaka, a pak na zámek. Z kroužku klíčů musíš vybrat ten správný. Jelikož jsou ale otočené, není to tak snadné (pokud si nevíš rady, zámek si nakresli a pak ho překresli obráceně).

Po otevření truhly ti dá Bublík totem. Klikni na perlu, která leží před ním, a Bublík ti řekne, že ji vymění za zlatou bublinu. Pak vpluj do truhly...

Bubliny

V této mezihře musíš síťkou chytat bubliny, a když budeš dost rychlý, objeví se jedna barevná bublina. Tu musíš chytit za každou cenu. Protože až budeš mít fialovou, můžeš sebrat modrou, pak zelenou, červenou a nakonec zlatou, kterou s Bublíkem vyměníš za perlu.

S perlou se vrať do oblasti se Zurčíkem, odtud se dej doprava k domečku a pak dolu k Flo a Deb. Dej jí perlu a ona ti dá totem. Pak ještě klikni na list a ona ti ho také dá.

S listem se vrať k domečku a dej se nahoru k Hvězdici, které nově získaný list předej. Ona ti dá za odměnu poslední totem.

Vrať se tedy s totemem ke Gillovi, předej mu ho a on tě pošle spát...

Tréning

V dalším filmu se dozvíš o Nemově novém jméně - Žraločí mňamka. Ráno ti Gill vysvětlí situaci - musíš ucpat filtr, ale před tím se musíš naučit rychle plavat.

Podle Gillova návodu zjisti, jak se mezihra ovládá. Rychlými kliky na hlavy podle toho, jak jsou namalovány na svitku, je rozezníš. Místo znaku otazníku ("?") musíš kliknout na tu hlavu, která je na svitku nakreslena ve stejné situaci (tzn. stejné předchozí a následující hlavy). Pokud se spleteš, bude vytvořena nová sekvence.

Až se ti to povede třikrát, Gill ti vysvětlí misi a pošle tě nasbírat pět kamínků. Vydej se tedy doleva dolů k domečku a najdi kamínek pod sopkou. Dej se dopředu k Flo a Deb a seber druhý kamínek vlevo mezi kytkami.

Vrať se a vydej se doleva k Zurčíkovi a seber oblázek vlevo dole. Pak dojdi k Žakovi a seber předposlední kamínek ukrytý mezi dvěma velkými kameny. Vrať se a dopluj ke truhle a seber poslední kamínek vlevo dole.

S oblázky se vrať ke Gillovi a ukaž mu pytlík s 5 oblázky.

Filtr

Zde musíš být velmi rychlí. Musíš kliknout na kámen se stejným tvarem jako je zrovna zobrazený na rotujícím filtru. Až se filtr zastaví, Nemo vyplave ven a dá se do pokecu s Gillem.

Průplav VAP

Jelikož Nemo musí počkat, přepni se zpět na Marlina a Dory a klikni na odbočku vpravo nahoře.

Marlin a Dory plavou za myší. Musíš je tedy provádět proudem tak, aby nenaráželi, a zároveň tak, aby sbírali vlajky, které označují správný směr.

Až nasbíráš deset vlajek, dostaneš se na konec odbočky.

V krátkém videu ti malá želvička, Tryskáč, vysvětlí, jak se vystupuje :). Nesnaž se to pochopit, nejde to :))).

Marlin a Dory se dostali k Sidney. Video tě upozorní na to, co se zrovna děje v Akvárku a tak se pomocí obrázku Nema přepni do ordinace a uvidíš Nemovu záchranu.

Roura

Musíš donutit kraby, aby odpluli. Toho dosáhneš tak, že zopakuješ melodii, která se zahraje. Až se zbavíš všech krabů, Nemo se setká s Marlinem a Dory. Dory je však chycena do sítě...

Plavat dolu...

Tohle je závěrečná mezihra - je tedy pěkně těžká. Musíš barevné ryby, které připlavou, klikem přinutit, aby plavali dolu. Některé ryby (jako červené a zelené) jsou disciplinované, takže budou plavat dolu pořád. Jiné, žluté, jsou pěkně neposlušné a tak je to občas přestane bavit a odplují.

Začni tedy červenými rybami. Až budou plavat dolu všechny červené, zaměř se na zelené, pak na oranžové a nakonec přinuť plavat dolu i žluté neposedy.

Pokud si všimneš, že se ryba, která plave dolu, začne kroutit a chystá se odplavat, klikni na ni a ona bude pokračovat.

Konec

Shlédni závěrečná videa a pak ještě titulky s racky. A pamatuj: pokud se chceš podívat na nějakou filmovou část nebo si zahrát nějakou mezihru, použij obrázek s videokamerou.

Credits

Made by Nothrem Sinsky © 2004 - Všechna práva vyhrazena.

Návod sepsal:

Nothrem Sinsky

nemo@nothrem.cz